ICT-osaaja

Kokemus

ICT-alan työtehtävät ovat avanneet uusia näkökulmia pedagogiselle toiminnalleni ja kehittäneet asiakaslähtöisyyttäni.

Olen toiminut ohjelmistokehityksen ja -testauksen parissa konsulttina sekä testi- ja projektipäällikkönä. Asiantuntijatiimin johtaminen ja ketterä projektityö ovat tulleet tutuiksi. Erityisen kiinnostavaa on asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen. Operoin sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti monikansallisessa työympäristössä, jossa pääkielenä on englanti.

Toimeksiantoihini on kuulunut mm. toiminnanohjaus-, finanssi- ja vakuutusjärjestelmien implementointia, laadunvarmistusta ja koulutustoimintaa. Minulla on kokemusta mm. asiakasorganisaatiolle tärkeästä hyväksymistestauksesta sekä tutkivasta, skriptatusta ja systeemitestauksesta osana ohjelmistojen käyttöönottoprosessia. Myös opetuskäyttöön suunnattujen ohjelmistojen hankintasuunnittelusta ja budjetoinnista minulla on runsaasti kokemusta.

Tekniset taidot

Minulla on hyvät taidot projektinhallinta- ja toimisto-ohjelmista, verkkokommunikaatio- ja pilvipalveluista, monista testaustyökaluista, yleisimmistä sosiaalisen median välineistä, wiki- ja oppimisalustoista, ohjelmistoasennuksesta ja konfiguroinnista, useista audio-, valokuva- ja video-työkaluista sekä perustaidot web-työkaluista, skriptauksesta, tietoliikenteestä ja ohjelmoinnista. Toimin sujuvasti Windows- ja Mac-ympäristöissä.

Sertifikaatit

Olen suorittanut kolme ICT-sertifikaattia: Prince2 (projektijohtaminen), ScrumMaster (ketterä projektityö) ja ISTQB Foundation (ohjelmistotestaus).