Pedagogi

Tilaa oppimiselle

Opettajan tärkeimpiä tehtäviä ovat tilan antaminen oppimiselle, toimiminen innostavana fasilitaattorina ja rohkaiseminen elinikäiseen oppimiseen. Tämä vaatii jatkuvaa halua laajentaa omaa oppimiskäsitystä ja rohkeutta kokeilla.

Ajasta ja paikasta riippumattomuus lisää itseohjautuvuutta ja tekee oppimisesta pakotonta. Sopivilla yhteistoiminnallisilla menetelmillä, mediapedagogisilla ratkaisuilla ja aktivoinnilla tiedon tuottamiseen voidaan synnyttää innostusta ja tukea luovuutta. Viisas opettaja käyttää apunaan opiskelijoiden osaamista ja konkretisoi näin työelämässä tärkeää elinikäisen oppimisen taitoa.

 

Kokemus

Minulla on laaja kulttuurialan opetuskokemus sekä oppilaitoksissa että yksityisesti Notehead-yritykseni kautta. Olen toiminut niin nuorten kuin aikuistenkin opiskelijoiden opettajana ja ryhmänohjaajana sekä ollut vahvasti mukana opetussuunnitelmatyössä.

Olen työskennellyt opettajana useissa Etelä-Suomen musiikki- ja media-alan oppilaitoksissa, joista merkittävimmät ovat Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Päijät-Hämeen Koulutuskonsernin Koulutuskeskus Salpaus. Sibelius-Akatemissa toimin TVT-asiantuntijana sekä digitaalisen äänenkäsittelyn opettajana musiikkiteknologian, musiikkikasvatuksen ja kansanmusiikin koulutusohjelmissa.

Koulutuskeskus Salpauksessa työskentelin opettajana ja ryhmänohjaajana sekä TVT-ratkaisuista vastaavana musiikkiteknologian koulutusohjelmassa. Opettajakollegiomme työn tuloksena musiikkiteknologiasta tuli nopeasti oppilaitoksen suosituin koulutusohjelma, mikä on alusta lähtien näkynyt hyvänä opiskelijapalautteena, suurina hakijamäärinä vuosittain ja opiskelijoiden hyvänä työllistymisenä. Kuulun vuonna 2001 käynnistyneen koulutusohjelman perustajäseniin.

Yritystoimintani puitteissa olen työskennellyt videoihin perustuvan soitonopiskelun verkkopalvelun kehittäjänä ja järjestänyt eri osaamistasoihin tähtääviä digitaalisen äänenkäsittelyn kursseja. Olen myös työskennellyt nuorten kitaraopettajana ja bändiohjaajana, ja annan edelleen yksityisesti kitaratunteja. Myös IT-alan työhöni on kuulunut koulutusten suunnittelua, toteutusta ja koulutusmateriaalin tuottamista.

Opetussisällöt ja menetelmät

Opetusaiheisiini kulttuurialalla ovat kuuluneet musiikin tietotekniikka, digitaalinen äänenkäsittely, radio-, tv- ja elokuvaäänisuunnittelu, käsikirjoittamisen perusteet, studio- ja live-äänityön menetelmät, äänitys, miksaus ja yleinen tietotekniikka. Yksityisen soitonopetuksen sisällöt ovat valikoituneet opiskelijan suuntautumisen mukaan.

Opetustapaani ovat kuuluneet runsaat käytännön harjoitukset luento-opetuksen tukena, sillä uskon vahvasti tekemällä oppimiseen. Kannatan osallistavia menetelmiä ja aktivointia niin yhteisölliseen kuin itsenäiseenkin toimintaan. Sitomalla opetustani ajankohtaisiin ilmiöihin olen pyrkinyt lisäämään opiskelijoiden luovia ongelmanratkaisutaitoja.

Lähestymistapani on aina ollut opiskelijoiden kannustaminen soivien ja visuaalisten tuotosten luontiin, joista jää pysyvä jälki. Tähän yhdistetyt vertaisoppimisen menetelmät ovat tuottaneet hyviä oppimistuloksia.

IT-alan koulutusaiheisiin on kuulunut mm. asiakas- ja asiantuntijakoulutusta. Opetus on keskittynyt menetelmien ja ohjelmistojen hallintaan, mutta mukana on ollut myös koulutussuunnitteluun painotettuja sisältöjä.

Opiskelumateriaali

Olen laatinut paljon AV-alan opiskelumateriaalia, joista eräs on julkaisemani kirja ”Tietokone musiikkityökaluna”. Teos sisältää runsaasti hyviä työtapoja studiotyön näkökulmasta ja kansantajuistaa digitaaliaudion teoriat. Kirja on suunnattu audiovisuaalisen median oppilaitoksille sekä yksityisille musiikkiteknologiasta kiinnostuneille kuluttajille. Teos on julkaistu alunperin vuonna 2012 ja uudelleen 2014.

IT-alan koulutusmateriaaleihin on kuulunut mm. asiakkaille suunnattuja oppaita eri ohjelmistojen käyttöön, opas IT-koulutuksen suunnittelijoille sekä perehdyttäjän opas IT-konsulteille uuden asiakasprojektin käynnistämisessä.